Gedragsrechtelijke aandachtspunten voor de erfrechtadvocaat (TE 2022/1) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Gedragsrechtelijke aandachtspunten voor de erfrechtadvocaat (TE 2022/1)

Gedragsrechtelijke aandachtspunten voor de erfrechtadvocaat (TE 2022/1)

Optreden als belangenbehartiger van erfgenamen, als advocaat(-mediator) in een erfeniskwestie of als vereffenaar of executeur kent typische gedragsrechtelijke uitdagingen. De financiële belangen van de partijen kunnen groot zijn en niet zelden lopen hun emoties hoog op. Er wordt dan ook regelmatig bij de tuchtrechter geklaagd over erfrechtadvocaten. Terecht of onterecht.
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de eisen die de erfrechtpraktijk aan advocaten stelt aan de hand van de geldende (gedrags)regels en recente tuchtrechtspraak. In paragraaf 2 beschrijf ik de regels die gelden voor de opdrachtaanvaarding en het voorkomen van belangentegenstellingen. Paragraaf 3 gaat over de eisen van financiële integriteit (derdengelden, contante betalingen en declaratiebeleid). In paragraaf 4 beschrijf ik de do’s-and-don’ts in het optreden jegens derden en in paragraaf 5 behandel ik enkele tuchtzaken die betrekking hebben op de advocaat die optreedt in een andere hoedanigheid dan rechtsbijstandsverlener. Ik rond in paragraaf 6 af met een paar cijfers over de aard van de tuchtklachten die tegen erfrechtadvocaten worden ingediend.