Een redelijk honorarium? (NJ 2018/43) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Een redelijk honorarium? (NJ 2018/43)

Een redelijk honorarium? (NJ 2018/43)

Een redelijk honorarium?
De onvolkomen toetsing van advocatendeclaraties

Voor bijstand in een echtscheidingsprocedure brengt een advocaat € 30.000 in rekening, bijna 90 maal het uurtarief van € 337,59. Op een klacht over een van de facturen verwijt de tuchtrechter de advocaat, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, dat hij de cliënt onvoldoende op de hoogte had gehouden van de te verwachten kosten en geen kosten-batenanalyse had gemaakt. In eerste aanleg vindt de Raad van Discipline bovendien dat de advocaat excessief declareerde. Het Hof van Discipline deelt die opvatting niet. De advocaat krijgt wel een waarschuwing voor de slechte communicatie. Maar de cliënt eindigt, twee jaar nadat hij
bezwaar maakte tegen de factuur, met lege handen. Frustrerend? Vast wel.