Testament - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Erfrecht Testament

Testament

Testamentair bewind

In een testament kan een bewindvoerder worden benoemd die het nalatenschapsvermogen of een deel daarvan na overlijden beheert. Soms wordt het bewind ingesteld voor degene die een nalatenschap ontvangt, bijvoorbeeld voor een minderjarige die erft, maar ook voor iemand die mogelijk niet goed met zo’n vermogen kan omgaan. De bewindvoerder maakt een beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen.

Neem contact met ons op

Expert(s) Testament