Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

huur en vastgoed

De vastgoedsectie adviseert en procedeert over zowel woon- als bedrijfsruimtevraagstukken.

Wij adviseren huurders en (professionele) verhuurders in zaken van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld over contracten of algemene voorwaarden. Wij kunnen contracten op maat maken. Wij staan onze cliënten bij in zaken als onderhoud en renovatie, huurbeleid, indeplaatsstellingen, overlast, huurprijzen, huurbeëindiging en opleveringsperikelen, goedkeuring van afwijkende bedingen.

Ook kwestie rond koop en conformiteit, erfdienstbaarheden en burenrecht behoren tot onze expertise.

De sectie vastgoed beschikt daarnaast over ruime ervaring op het gebied van bestuursrechtelijke kwesties in samenhang met vastgoed. Wij adviseren onder meer over gebruiksvergunningen, omgevingsvergunning, omzettingsvergunningen en huisvestigingsvergunning.

Ruime ervaring en specialisatie maakt dat wij snel en doortastend kunnen reageren op vragen over vastgoed en dat onze adviezen van optimale kwaliteit zijn.
Voor sommige van onze vaste relaties geldt dat zij zelf over behoorlijke kennis beschikken van het huurrecht of vastgoedrecht. Onze expertise kan dan aanvullend van pas komen en wij houden hun kennis op peil door het verzorgen van een actualiteitencursus.

Voor vastgoedkwesties buiten onze expertise kunnen cliënten gebruik maken van ons netwerk van gespecialiseerde advocaten.

 

rechtsgebieden