Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers

Door onze gecombineerde kennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht kennen wij de voetangels en klemmen van het onderwerp arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het beperken van langdurige arbeidsongeschiktheid is voor veel werkgevers een lastige opgave. Conflicten tussen een werkgever en werknemer over het advies van de bedrijfsarts of over herplaatsing in ander werk kunnen, als zij niet snel en duurzaam worden opgelost, ‘doorzieken’ en veel geld en energie kosten. De werkgever krijgt bijvoorbeeld een loonsanctie opgelegd van het UWV of werkgever en werknemer komen in een onzekere en langdurige ontslagprocedure tegenover elkaar te staan.


Om dat soort onwenselijke gevolgen te voorkomen is grondige kennis nodig van de arbeidsrechtelijke regels, de verplichtingen van werkgever en werknemer en de benadering door kantonrechters te kennen bij ontslag wegens ziekte of wanneer de re-integratie stagneert. Ook is het belangrijk om te weten wanneer de werknemer bijvoorbeeld een beroep kan doen op het vangnet van de Ziektewet en wat de consequenties voor werkgever en werknemer zijn als de werknemer uiteindelijk (wel of niet) een WIA-uitkering gaat ontvangen.