Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

scheiding en mediation, boedelverdeling

Stadhouders Advocaten heeft specialisten in huis op het gebied van het familierecht.
Wij regelen (echt-)scheidingen vaak via mediation. Indien mediation niet mogelijk is, dan treden wij ook op voor één partij en starten zonodig een procedure bij de rechtbank.
Stadhouders Advocaten staat zowel particulieren als ondernemers bij in
(echt-)scheidingszaken.

 

 

Maatregelen vanwege het coronavirus en inkomensverlies?

 

Wat kunt u doen als u alimentatie moet betalen en u uw inkomen voor een belangrijk deel kwijt raakt door de maatregelen vanwege het coronavirus?
U kunt om wijziging vragen van de alimentatie als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Een wijziging van uw inkomen kan daaronder vallen. Zeker als u verwacht dat de aangeboden compensatiemaatregelen voor u onvoldoende zijn en de inkomensdaling langere tijd kan gaan duren.

 

Stap 1 is dat u overlegt met uw ex-partner over uw gewijzigde inkomen en draagkracht. Mogelijk kunt u in overleg een tijdelijke verlaging of stopzetting van de alimentatie afspreken. Als dat niet lukt, is stap 2 dat u contact opneemt met een familierechtadvocaat die voor u een wijzigingsprocedure kan starten bij de rechtbank. In de regel verlaagt de rechter een eerder vastgestelde alimentatie niet met terugwerkende kracht. Het is dus van belang om niet te lang te wachten met het indienen van een verzoek bij de rechtbank, als het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken.