Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

sociale zekerheid

Het socialezekerheidsrecht is een complex geheel aan wetten en regelingen, die bovendien aan veelvuldige verandering onderhevig zijn. De specialisten van de sectie socialezekerheidsrecht van Stadhouders Advocaten kennen de actuele regels en de daarop gebaseerde rechtspraak. Zij procederen regelmatig bij de bestuursrechter en bij de Centrale Raad van Beroep. Verder publiceren en doceren zij over diverse onderdelen van de sociale zekerheid.

 

Het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn sterk met elkaar verknoopt. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van de verplichtingen die de werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer hebben, is kennis van de sociale zekerheid onontbeerlijk. Denk aan de vraag wanneer het UWV aan een werkgever een loonsanctie zal opleggen en hoe dat is te voorkomen.

 

Zeker in ontslagsituaties is kennis van de werknemersverzekeringen Werkloosheidswet, WIA en Ziektewet zowel voor werkgevers als voor werknemers van groot belang. De impact van bepaalde afspraken op de uitkeringshoogte wordt in de praktijk nog wel eens onderschat en een fout is dan ook snel gemaakt. Werkgevers kunnen bij ontslag geconfronteerd worden met onverwachte financiële gevolgen, bijvoorbeeld als de werknemer arbeidsongeschikt uit dienst gaat. Door de combinatie van brede ervaring met het arbeidsrecht en een grondige kennis van de sociale zekerheid kan Stadhouders Advocaten u de valkuilen laten ontwijken en in ontslagsituaties een toegevoegde waarde hebben.