Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

individueel ontslag en flexibele contracten

Ook voor advies in individuele ontslagsituaties – denk aan een arbeidsgeschil, kritiek op het functioneren van een werknemer of langdurige arbeidsongeschiktheid – kunt u bij de arbeidsrechtsectie terecht. Samen met onze advocaten kunt u bepalen wat de opties zijn voor herplaatsing, outplacement of een ontslagvergoeding, welke verschillende proceduremogelijkheden er zijn, hoe het verder gaat met zaken als een concurrentiebeding of relatiebeding. Wij zetten snel en zakelijk de mogelijkheden en valkuilen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een rijtje.


Daarnaast heeft de sectie ruime ervaring in het adviseren over flexibele overeenkomsten: (opeenvolgende) arbeidscontracten voor bepaalde tijd, freelance contracten met zzp-ers, uitzendarbeid en detachering. Ook daarvoor geldt dat de nieuwe wettelijke regels van de Wwz grote veranderingen met zich brengen.