Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

arbeid en ontslag

Arbeidsrecht in de praktijk. Dat is de titel van het veelgebruikte handboek dat al sinds 1998 wordt geschreven door de advocaten van de sectie arbeidsrecht van ons kantoor. In augustus 2018 verscheen alweer de elfde druk, waarin het arbeidsrecht wordt beschreven zoals dat op 1 juli 2018 gold. Inmiddels is de twaalfde druk in voorbereiding, waarin onder andere de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in balans met zich mee heeft gebracht zullen worden verwerkt. De nieuwe druk verschijnt in juli 2020.

 

Arbeidsrecht in de praktijk is dan ook onze missie: arbeidsrechtelijke geschillen met een goed advies voorkomen en problemen praktisch en vlot analyseren en oplossen. Dat kunnen wij omdat we het Nederlandse, Europese en het internationale arbeidsrecht grondig kennen en de ontwikkelingen nauw volgen.