Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

overheid en subsidies

Stadhouders Advocaten staat veel instellingen bij die voor het bereiken van hun doelstelling afhankelijk zijn van overheidssubsidies, zoals culturele brancheverenigingen en hun leden en zorginstellingen. Beslissingen waarmee die subsidies worden gekort of ingetrokken zijn soms succesvol aan te vechten in een bezwaarprocedure of bij de bestuursrechter.

 

Wij combineren onze juridische expertise en ervaring met procederen tegen bestuursorganen met ruime kennis van de complexe dynamiek tussen bestuursorgaan, politiek en instelling en kunnen daarin effectief opereren.

 

Door samenwerking met de secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht kunnen wij tevens adviseren over eventuele reorganisaties. Wij hanteren daarbij gematigde tarieven.

 

 

rechtsgebieden