Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

zakelijke geschillen

Wordt u het bij een geschil met uw medeaandeelhouders niet eens over de vraag wie eventueel het veld moet ruimen en onder welke condities? Heeft u onenigheid met een leverancier over de opzegging van een overeenkomst of over de levering van diensten of producten? Of met een debiteur die de rekening niet betaalt? Misschien wil u problemen voorkomen en een contract juridisch laten checken. Of bent u gestuit op een onduidelijke tekst in een contract en zoekt u duidelijkheid over de juiste uitleg daarvan. Stadhouders Advocaten adviseert over de stappen om tot een pragmatische en snelle oplossing van geschillen te komen en heeft de expertise om contracten te beoordelen of op te stellen. Een gang naar de rechter is wat ons betreft de laatste optie, want dat kost tijd en geld. Soms is procederen of het leggen van beslag echter de aangewezen weg om aan een geschil een goed einde te maken.