Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

contracteren

Te vaak ontstaat in zakelijke verhoudingen na verloop van tijd onduidelijkheid over wat partijen over en weer hebben willen overeenkomen. Het duidelijk en juridisch deugdelijk vastleggen van zakelijke afspraken is dan ook een vak apart. Stadhouders Advocaten adviseert over een breed scala aan contracten, zoals aandeelhouders- en participatieovereenkomsten, opdracht- en arbeidsovereenkomsten met bestuurders, investeringsovereenkomsten, leningsovereenkomsten en daarbij horende zekerheden, zoals pand, borg en hoofdelijkheid.