Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

aansprakelijkheid bestuurders

Crisis en claimcultuur: in toenemende mate worden bij betalingsachterstanden en liquiditeitsproblemen van ondernemingen en instellingen de bestuurders aansprakelijk gesteld door aandeelhouders of derden. Voor de bestuurder gelden nu eenmaal bijzondere zorgvuldigheidsnormen. Stadhouders Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, waaronder de bijzondere aspecten van aansprakelijkheid van bestuurders rond een faillissement en de specifieke regeling van het ontslag van de statutair bestuurder.