Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

Nieuws

Nieuws


Voor familierecht nieuws van Verder-online klik hier


 

 

Twee tips bij het onderhandelen met de overheid

 

Als bestuurder van een welzijns- of culturele organisatie zit je vaak met de overheid om de tafel. Er wordt dan onderhandeld over de dienstverlening, financiën of huisvesting. Is je een bepaalde dynamiek opgevallen? Ik deel een paar tips uit een boek dat ik deze vakantie las.

>> Lees meer

 


 

Decharge en finale decharge: even opfrissen…

 

Als aan jou als bestuurder decharge is verleend, kan de rechtspersoon je niet meer aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Dat geldt dus ook voor bestuurders van stichtingen en verenigingen. Voorkomende vormen van decharge zijn de jaarlijkse decharge bij het afsluiten van een boekjaar. En de finale decharge, bij het ontslag van een bestuurder. Hoe ver strekt die decharge eigenlijk?

>> Lees meer

 


 

Al ingeschreven in het UBO-register? Dit moet je erover weten

Organisaties zijn verplicht UBO’s voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Dit roept in de praktijk veel vragen en weerstand op. Wat is een UBO? Waarom moet een UBO worden ingeschreven? En wat wordt er met de gegevens gedaan?

>> Lees meer

 


 

Fuseren. En dan ook harmoniseren?

 

Een fusie kwalificeert als een ‘overgang van (een deel van) een onderneming’. Dit heeft tot gevolg dat de werknemers die overgaan naar de ‘verkrijger’, hun bestaande arbeidsvoorwaarden behouden. Vaak gelden daardoor na een fusie binnen één onderneming verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen. Dat kan onhandig zijn. Kun je deze verschillende arbeidsvoorwaarden harmoniseren?

>> Lees meer

 


 

Frictiekosten: wie bepaalt, betaalt?

 

Honderden gemeenten dreigen te staken als Rijk niet bijspringt, schrijft het NRC. Laten we hopen dat bezuinigingen op gemeentelijke welzijn en cultuursubsidies niet nodig zijn. Maar wegkijken van dit pijnlijke onderwerp is niet goed. Het is verstandig om je nu al te verdiepen in de mogelijke gevolgen. In deze nieuwsbrief: de frictiekosten.

>> Lees meer

 


 

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 2

 

De Wbtr introduceert een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De tegenstrijdig-belangregeling geldt per 1 juli 2021. Moet je iets in de statuten regelen? Wie neemt het besluit bij een tegenstrijdig belang van een bestuurder? En hoe zit het bij de RvT?

>> Lees meer

 


 

Wees beducht voor het civielrechtelijk bestuursverbod

 

Sinds 1 juli 2016 kan de rechter een bestuurder van een failliete rechtspersoon, verbieden om bestuurder te zijn. Dit is het nieuwe bestuursverbod.

>> Lees meer

 


 

Subsidies voor dummies, les 2: de subsidievaststelling

 

We zijn alweer bijna halverwege 2021. Waarschijnlijk dient jouw organisatie voor 1 juni de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Waarop moet je letten?

>> Lees meer

 


 

NOW? Statutair bestuurder behoudt recht op contractuele beëindigingsvergoeding! 

 

Toen een bedrijf aanspraak maakte op staatssteun (NOW) verbond de Staat daar de extra voorwaarde aan dat aan de vertrekkende statutair bestuurder geen bonus of beëindigingsvergoeding zou worden uitgekeerd.
Wat geldt nu, als de statutair bestuurder contractueel met de werkgever een beëindigingsvergoeding is overeengekomen? 

>> Lees meer

 


 

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 1

 

Per 1 juli 2021 geldt een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De nieuwe tegenstrijdig-belangregeling gaat vóór op een verouderde regeling in de statuten. In dit artikel leg ik uit wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang. 

>> Lees meer

 


 

Toename van datadiefstal dwingt tot betere beveiliging

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) luidt de noodklok. Er is een explosieve toename van incidenten waarbij persoonsgegevens niet per ongeluk worden gelekt, maar waar sprake is van datadiefstal. Het is zaak om de toegang en beveiliging van persoonsgegevens in orde te hebben. Nu we veel thuiswerken is de kans op een datalek vergroot.

>> Lees meer

 


 

Verstandig: regel de zorgplicht rond ‘de veilige werkplek’ thuis!

 

De werkplek is iedere plek die gebruikt wordt voor de uitvoering van werkzaamheden, dus ook de thuiswerkplek. Het is een reële verwachting dat er structureel veel meer thuisgewerkt gaat worden. Werkgever: maak werk van die veilige werkplek!

>> Lees meer

 


 

Handreiking VNG Corona, cultuur en gemeenten

 

De VNG biedt met een informatiegids hulp aan gemeenten bij het vormgeven van coronasteun aan de cultuursector.

Een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met subsidies en de cultuursector.

>> Lees meer

 


 

Is een huurder verplicht de huurprijs te blijven betalen tijdens corona?

 

Een huurder moet in principe altijd de huurprijs blijven betalen. Maar als hij wordt beperkt door de coronamaatregelen, kan hij recht hebben op huurkorting. Een recente rechterlijke uitspraak biedt duidelijkheid.
>> Lees meer

 


 

Corona: mag je een vaccinatiebewijs verplichten?

 

Particuliere instellingen en bedrijven hebben de vrijheid om eigen beleid te maken voor toegang tot voorzieningen, zoals festivals en concerten of zorg- en onderwijsvoorzieningen. Mogen zij ook om een vaccinatiebewijs vragen?
>> Lees meer

 


 

Subsidie voor dummies, les 1: de aanvraag

 

Het jaar is net begonnen. Een mooi moment om de subsidieafspraken weer eens onder de loep te nemen. Zijn de afspraken met de subsidieverstrekker helder? Waarop moet je letten?
>> Lees meer

 


 

Vragen kost geen geld

 

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft tot doel inkomens en ontslagvergoedingen te maximeren van bestuurders en toezichthouders werkzaam bij de overheid of semipublieke sectoren, zoals de zorg, het onderwijs en ook de kunsten. Maar hoe zit het ook weer bij non-activiteit?
>> Lees meer

 


 

Vrijstelling van werk bij normering topinkomens

 

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft tot doel inkomens en ontslagvergoedingen te maximeren van bestuurders en toezichthouders werkzaam bij de overheid of semipublieke sectoren, zoals de zorg, het onderwijs en ook de kunsten. Maar hoe zit het ook weer bij non-activiteit?
>> Lees meer

 


 

Wbtr: aansprakelijkheid van toezichthouders

 

Voor de meeste rechtspersonen is de aansprakelijkheid van toezichthouders (raad van toezicht) al geregeld. Denk aan commerciële verenigingen, commerciële stichtingen en BV’s. Maar vanaf 1 juli 2021 kunnen ook toezichthouders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen aansprakelijk zijn.
>> Lees meer

 


 

Bestuurders aansprakelijk bij faillissement: nu en straks

 

Per 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De Wbtr beoogt de regels voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. De nieuwe wet heeft gevolgen voor het bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen. In Goed Nieuws behandel ik per keer een onderwerp uit de Wbtr. Deze eerste editie ga ik in op de aansprakelijkheid van het bestuur bij faillissement. 
>> Lees meer

 


 

Ontslag van de statutair (stichtings)bestuurders

 

Door de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal de bijzondere ontslagpositie van de stichtingsbestuurder verdwijnen. Met het ontslag van de stichtingsbestuurder zal straks ook de arbeidsovereenkomst eindigen.
>> Lees meer

 


 

Verduidelijking omzetbegrip NOW

 

Veel non-profitorganisaties hebben noodsteun op grond van de NOW-regelingen aangevraagd. Sommige instellingen ontvangen daarnaast financiële steun van andere overheidsinstellingen. Telt deze laatste steun mee als omzet voor de NOW regeling?
>> Lees meer

 


 

Alimentatie met 3% geïndexeerd per 1 januari 2021.

 

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, zoals ook ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage indexering wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Per 1 januari 2021 is de alimentatie met 3% verhoogd.

 

 


 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

 

In verband met de recente overheidsmaatregelen zullen de meeste advocaten en medewerkers van ons kantoor thuis werken, tenzij er een urgente reden is om dit niet te doen.

 

We willen de gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als van onze cliënten beschermen en het risico op besmetting zo klein als mogelijk houden.

 

Onze advocaten zijn via de e-mail bereikbaar en daarnaast via ons algemene nummer: 030 - 252 08 55. U wordt dan zoveel als mogelijk doorverbonden naar de betreffende medewerker.

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

 


 

MAATREGELEN CORONAVIRUS BIJ BEZOEK KANTOOR

 

Uit respect voor uw en onze gezondheid vragen wij u bij uw bezoek aan ons kantoor:

 

  • geen handen te schudden;
  • gepaste afstand van ons en van elkaar te houden (1,5 meter);
  • overeenkomstig de adviezen van het RIVM:
    Ook bij ‘milde klachten’ (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden) van uzelf, maar ook van uw eventuele huisgenoten niet naar ons kantoor te komen en hierover zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met de behandelaar van uw dossier;
  • Handen te desinfecteren binnen het kantoor;
  • Niet te vroeg te komen, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen komen.

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

 

 


 

Corona crisis en online mediation 

 

Het is momenteel een onzekere tijd. De Corona crisis heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor gescheiden ouders is het een moeilijke tijd. Wij kunnen ons voorstellen dat u van mening verschilt over bijvoorbeeld hoe om te gaan met de zorgregeling. Kunnen de kinderen nu wel of niet van de ene naar de andere ouder? Hoe verdeel je de zorg overdag als het kinderdagverblijf of de school gesloten is? Wij kunnen u helpen bij het bespreken van deze punten via online mediation; de gesprekken vinden dan via videobellen plaats. U kunt hierover contact met ons kantoor opnemen en binnen korte tijd kan een eerste afspraak gepland worden. 

 


 

Maatregelen vanwege het coronavirus en inkomensverlies?

 

Wat kunt u doen als u alimentatie moet betalen en u uw inkomen voor een belangrijk deel kwijt raakt door de maatregelen vanwege het coronavirus?
U kunt om wijziging vragen van de alimentatie als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Een wijziging van uw inkomen kan daaronder vallen. Zeker als u verwacht dat de aangeboden compensatiemaatregelen voor u onvoldoende zijn en de inkomensdaling langere tijd kan gaan duren. >> Lees verder

 


 

Beneficiaire aanvaarding tijdens de huidige coronamaatregelen

 

Erfgenamen van een overledene kunnen kiezen om een erfenis (nalatenschap) zuiver te aanvaarden, beneficiair aanvaarden of te verwerpen.
Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in principe geen negatieve nalatenschap erven. Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht om een verklaring af te leggen. Dit kunt u zelf doen bij (de griffie van) de rechtbank. De rechtbanken zijn echter gesloten vanwege de overheidsmaatregelen.

 

Wist u dat u de verklaring ook per post bij de rechtbank kunt indienen? Dan krijgt u eerst van de rechtbank een factuur toegestuurd met de kosten van  de rechtbank (griffierechten) van € 130 (tarief 2020). Nadat u de factuur heeft betaalt stuurt de rechtbank de akte beneficiaire aanvaarding binnen enkele weken naar u toe.  >> Lees verder
.

 


 

Dag van het Erfrecht

 

Op 20 maart 2020 organiseert VEAN advocaten (de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland) de Dag van het Erfrecht. De erfrecht advocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij deze door de orde van advocaten erkende specialistenvereniging. Zij kunnen u deskundig juridisch te begeleiden bij de afwikkeling van nalatenschappen.
 

Onze erfrechtadvocaten  kunnen antwoorden geven op vragen als: Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur? Hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind?
 

U bent van harte welkom om telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer 030-252 08 55 voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen. U mag natuurlijk ook bellen om voor een later moment een afspraak te maken.

 

 


 

Kennismiddag ARBEIDSRECHT IN DE PRAKTIJK

 

Arbeidsrecht in de Praktijk – het veelgebruikte boek van Stadhouders Advocaten - bestaat twintig jaar.
Recent verscheen de compleet bijgewerkte, elfde druk. Uiteraard weer met bruikbare checklists, tips en een grondig overzicht van alle regels en rechtspraak.
Om dit te vieren, organiseren wij een kennismiddag voor HR/P&O en overhandigen wij u graag een exemplaar.
 
Datum:                  Donderdag 7 februari 2019
Tijd:                       15:00-18:00 uur
Programma:
     15:15-15:30      Ontvangst met koffie en thee
     15:30-16:15      Privacy en #Metoo in het arbeidsrecht
     16:15-17:00      Belangrijke rechtspraak over ontslag
                              De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans
     17:00-18:00      Borrel  
Locatie:                 Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht

Wilt u graag deelnemen aan de kennismiddag? Dan kunt u een e-mail sturen naar wachsmuth@stadhouders.nl.

 Red de rechtsstaat!

 

De onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet vinden in de wijze waarop de minister voor Rechtsbescherming omgaat met de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden. 
Lees verder >>
 Het nieuwe regeerakkoord: grote gevolgen voor het arbeidsrecht!


Het arbeidsrecht gaat weer op de schop. Uitgangspunt voor het nieuwe kabinet is dat werkgeverschap aantrekkelijker moet worden, zodat werkgevers eerder bereid zijn mensen in dienst te nemen.
De belangrijkste voornemens worden hier kort samengevat.
> Lees verder
 

 Privacywetgeving: wat is de AVG?

Martine ten Voorde en Clemens Mesker geven de workshop 'Privacywetgeving: wat is de AVG?'
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze Europese Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG regelt een versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties. Wat moet je als bedrijf doen om hieraan te voldoen? > Lees verder

 


 

Diana de Wolff, bijzonder hoogleraar Advocatuur


Mr. Diana de Wolff (1959) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Leerstoel Advocatuur, en wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat om een benoeming voor vijf jaar. De Wolff volgt Britta Böhler op, die de leerstoel sinds 2012 bekleedde.
> Lees verder
 

 


 

Nieuwe druk boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’


Het arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten. In de negende druk werden de nieuwe regelingen verwerkt, voor zover zij medio 2015 bekend waren.

 

Inmiddels, één jaar later, kan een eerste tussenstand van de op die nieuwe regelingen gebaseerde praktijk worden opgemaakt. De tiende druk van 'Arbeidsrecht in de praktijk' is dan ook grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per 1 juli 2016.‘Themamiddag ‘De WWZ, een nieuw ontslagrecht’

 

Op vrijdag 26 juni jl. organiseerde Stadhouders Advocaten in Villa Jongerius een middag voor een aantal van onze cliënten met als thema ‘De WWZ, een nieuw ontslagrecht’. Zij werden door Diana de Wolff en Dirk van Genderen bijgepraat over de gevolgen van de inwerkingtreding op 1 juli 2015 van de tweede tranche van de WWZ, een wet die het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend heeft gewijzigd.

 

Het is de bedoeling dat Stadhouders Advocaten met regelmaat bijeenkomsten gaat organiseren over nieuwe ontwikkelingen op de rechtsgebieden waarop wij deskundig zijn. De WWZ staat begin volgend jaar opnieuw op de agenda, dan met als onderwerp de derde tranche (de wijziging van de WW m.i.v. 1 januari 2016) en de eerste praktijkervaringen met de WWZ.