Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

Nieuws

Nieuws

Alimentatie met 2% geïndexeerd per 1 januari 2019.

 

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, zoals ook ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage indexering wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Per 1 januari 2019 is de alimentatie met 2% verhoogd.

 

Kennismiddag ARBEIDSRECHT IN DE PRAKTIJK

 

Arbeidsrecht in de Praktijk – het veelgebruikte boek van Stadhouders Advocaten - bestaat twintig jaar.
Recent verscheen de compleet bijgewerkte, elfde druk. Uiteraard weer met bruikbare checklists, tips en een grondig overzicht van alle regels en rechtspraak.
Om dit te vieren, organiseren wij een kennismiddag voor HR/P&O en overhandigen wij u graag een exemplaar.
 
Datum:                  Donderdag 7 februari 2019
Tijd:                       15:00-18:00 uur
Programma:
     15:15-15:30      Ontvangst met koffie en thee
     15:30-16:15      Privacy en #Metoo in het arbeidsrecht
     16:15-17:00      Belangrijke rechtspraak over ontslag
                              De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans
     17:00-18:00      Borrel  
Locatie:                 Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht

Wilt u graag deelnemen aan de kennismiddag? Dan kunt u een e-mail sturen naar wachsmuth@stadhouders.nl.

 

Red de rechtsstaat!

 

De onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet vinden in de wijze waarop de minister voor Rechtsbescherming omgaat met de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden. 
Lees verder >>

 

Alimentatie met 1,5% geïndexeerd per 1 januari 2018.

 

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, zoals ook ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage indexering wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Per 1 januari 2018 is de alimentatie met 1,5% verhoogd.

 

 

Het nieuwe regeerakkoord: grote gevolgen voor het arbeidsrecht!


Het arbeidsrecht gaat weer op de schop. Uitgangspunt voor het nieuwe kabinet is dat werkgeverschap aantrekkelijker moet worden, zodat werkgevers eerder bereid zijn mensen in dienst te nemen.
De belangrijkste voornemens worden hier kort samengevat.
> Lees verder
 

 

Privacywetgeving: wat is de AVG?

Martine ten Voorde en Clemens Mesker geven de workshop 'Privacywetgeving: wat is de AVG?'
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze Europese Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG regelt een versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties. Wat moet je als bedrijf doen om hieraan te voldoen? > Lees verder

 

 

Diana de Wolff, bijzonder hoogleraar Advocatuur


Mr. Diana de Wolff (1959) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Leerstoel Advocatuur, en wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat om een benoeming voor vijf jaar. De Wolff volgt Britta Böhler op, die de leerstoel sinds 2012 bekleedde.
> Lees verder

 

 

Nieuwe druk boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’


Het arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten. In de negende druk werden de nieuwe regelingen verwerkt, voor zover zij medio 2015 bekend waren.

 

Inmiddels, één jaar later, kan een eerste tussenstand van de op die nieuwe regelingen gebaseerde praktijk worden opgemaakt. De tiende druk van 'Arbeidsrecht in de praktijk' is dan ook grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per 1 juli 2016.‘Themamiddag ‘De WWZ, een nieuw ontslagrecht’

 

Op vrijdag 26 juni jl. organiseerde Stadhouders Advocaten in Villa Jongerius een middag voor een aantal van onze cliënten met als thema ‘De WWZ, een nieuw ontslagrecht’. Zij werden door Diana de Wolff en Dirk van Genderen bijgepraat over de gevolgen van de inwerkingtreding op 1 juli 2015 van de tweede tranche van de WWZ, een wet die het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend heeft gewijzigd.

 

Het is de bedoeling dat Stadhouders Advocaten met regelmaat bijeenkomsten gaat organiseren over nieuwe ontwikkelingen op de rechtsgebieden waarop wij deskundig zijn. De WWZ staat begin volgend jaar opnieuw op de agenda, dan met als onderwerp de derde tranche (de wijziging van de WW m.i.v. 1 januari 2016) en de eerste praktijkervaringen met de WWZ.

 


Familierechtspecialisten bij Stadhouders


Vanaf 15 januari 2015 zijn de familierechtspecialisten bij Stadhouders Advocaten: Esther Pouls en  Marit Vaandrager.