Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

Nieuws

Nieuws


Voor familierecht nieuws van Verder-online klik hier


 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

 

In verband met de recente overheidsmaatregelen zullen de meeste advocaten en medewerkers van ons kantoor thuis werken, tenzij er een urgente reden is om dit niet te doen.

 

We willen de gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als van onze cliënten beschermen en het risico op besmetting zo klein als mogelijk houden.

 

Onze advocaten zijn via de e-mail bereikbaar en daarnaast via ons algemene nummer: 030 - 252 08 55. U wordt dan zoveel als mogelijk doorverbonden naar de betreffende medewerker.

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

 


 

MAATREGELEN CORONAVIRUS BIJ BEZOEK KANTOOR

 

Uit respect voor uw en onze gezondheid vragen wij u bij uw bezoek aan ons kantoor:

 

  • geen handen te schudden;
  • gepaste afstand van ons en van elkaar te houden (1,5 meter);
  • overeenkomstig de adviezen van het RIVM:
    Ook bij ‘milde klachten’ (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden) van uzelf, maar ook van uw eventuele huisgenoten niet naar ons kantoor te komen en hierover zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met de behandelaar van uw dossier;
  • Handen te desinfecteren binnen het kantoor;
  • Niet te vroeg te komen, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen komen.

 

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

 

 


 

Corona crisis en online mediation 

 

Het is momenteel een onzekere tijd. De Corona crisis heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor gescheiden ouders is het een moeilijke tijd. Wij kunnen ons voorstellen dat u van mening verschilt over bijvoorbeeld hoe om te gaan met de zorgregeling. Kunnen de kinderen nu wel of niet van de ene naar de andere ouder? Hoe verdeel je de zorg overdag als het kinderdagverblijf of de school gesloten is? Wij kunnen u helpen bij het bespreken van deze punten via online mediation; de gesprekken vinden dan via videobellen plaats. U kunt hierover contact met ons kantoor opnemen en binnen korte tijd kan een eerste afspraak gepland worden. 

 


 

Maatregelen vanwege het coronavirus en inkomensverlies?

 

Wat kunt u doen als u alimentatie moet betalen en u uw inkomen voor een belangrijk deel kwijt raakt door de maatregelen vanwege het coronavirus?
U kunt om wijziging vragen van de alimentatie als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Een wijziging van uw inkomen kan daaronder vallen. Zeker als u verwacht dat de aangeboden compensatiemaatregelen voor u onvoldoende zijn en de inkomensdaling langere tijd kan gaan duren. >> Lees verder

 


 

Beneficiaire aanvaarding tijdens de huidige coronamaatregelen

 

Erfgenamen van een overledene kunnen kiezen om een erfenis (nalatenschap) zuiver te aanvaarden, beneficiair aanvaarden of te verwerpen.
Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in principe geen negatieve nalatenschap erven. Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht om een verklaring af te leggen. Dit kunt u zelf doen bij (de griffie van) de rechtbank. De rechtbanken zijn echter gesloten vanwege de overheidsmaatregelen.

 

Wist u dat u de verklaring ook per post bij de rechtbank kunt indienen? Dan krijgt u eerst van de rechtbank een factuur toegestuurd met de kosten van  de rechtbank (griffierechten) van € 130 (tarief 2020). Nadat u de factuur heeft betaalt stuurt de rechtbank de akte beneficiaire aanvaarding binnen enkele weken naar u toe.  >> Lees verder
.

 


 

Dag van het Erfrecht

 

Op 20 maart 2020 organiseert VEAN advocaten (de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland) de Dag van het Erfrecht. De erfrecht advocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij deze door de orde van advocaten erkende specialistenvereniging. Zij kunnen u deskundig juridisch te begeleiden bij de afwikkeling van nalatenschappen.
 

Onze erfrechtadvocaten  kunnen antwoorden geven op vragen als: Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur? Hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind?
 

U bent van harte welkom om telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer 030-252 08 55 voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen. U mag natuurlijk ook bellen om voor een later moment een afspraak te maken.

 

  

Alimentatie met 2,5% geïndexeerd per 1 januari 2020.

 

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, zoals ook ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage indexering wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Per 1 januari 2019 is de alimentatie met 2% verhoogd.

 


 

Alimentatie met 2% geïndexeerd per 1 januari 2019.

 

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, zoals ook ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage indexering wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Per 1 januari 2019 is de alimentatie met 2% verhoogd.

 


 

Kennismiddag ARBEIDSRECHT IN DE PRAKTIJK

 

Arbeidsrecht in de Praktijk – het veelgebruikte boek van Stadhouders Advocaten - bestaat twintig jaar.
Recent verscheen de compleet bijgewerkte, elfde druk. Uiteraard weer met bruikbare checklists, tips en een grondig overzicht van alle regels en rechtspraak.
Om dit te vieren, organiseren wij een kennismiddag voor HR/P&O en overhandigen wij u graag een exemplaar.
 
Datum:                  Donderdag 7 februari 2019
Tijd:                       15:00-18:00 uur
Programma:
     15:15-15:30      Ontvangst met koffie en thee
     15:30-16:15      Privacy en #Metoo in het arbeidsrecht
     16:15-17:00      Belangrijke rechtspraak over ontslag
                              De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans
     17:00-18:00      Borrel  
Locatie:                 Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht

Wilt u graag deelnemen aan de kennismiddag? Dan kunt u een e-mail sturen naar wachsmuth@stadhouders.nl.

 Red de rechtsstaat!

 

De onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet vinden in de wijze waarop de minister voor Rechtsbescherming omgaat met de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden. 
Lees verder >>
 Alimentatie met 1,5% geïndexeerd per 1 januari 2018.

 

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, zoals ook ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage indexering wordt vastgesteld door de minister van Justitie.

Per 1 januari 2018 is de alimentatie met 1,5% verhoogd.

 Het nieuwe regeerakkoord: grote gevolgen voor het arbeidsrecht!


Het arbeidsrecht gaat weer op de schop. Uitgangspunt voor het nieuwe kabinet is dat werkgeverschap aantrekkelijker moet worden, zodat werkgevers eerder bereid zijn mensen in dienst te nemen.
De belangrijkste voornemens worden hier kort samengevat.
> Lees verder
 

 Privacywetgeving: wat is de AVG?

Martine ten Voorde en Clemens Mesker geven de workshop 'Privacywetgeving: wat is de AVG?'
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze Europese Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG regelt een versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties. Wat moet je als bedrijf doen om hieraan te voldoen? > Lees verder

 


 

Diana de Wolff, bijzonder hoogleraar Advocatuur


Mr. Diana de Wolff (1959) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Leerstoel Advocatuur, en wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat om een benoeming voor vijf jaar. De Wolff volgt Britta Böhler op, die de leerstoel sinds 2012 bekleedde.
> Lees verder
 

 


 

Nieuwe druk boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’


Het arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten. In de negende druk werden de nieuwe regelingen verwerkt, voor zover zij medio 2015 bekend waren.

 

Inmiddels, één jaar later, kan een eerste tussenstand van de op die nieuwe regelingen gebaseerde praktijk worden opgemaakt. De tiende druk van 'Arbeidsrecht in de praktijk' is dan ook grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per 1 juli 2016.‘Themamiddag ‘De WWZ, een nieuw ontslagrecht’

 

Op vrijdag 26 juni jl. organiseerde Stadhouders Advocaten in Villa Jongerius een middag voor een aantal van onze cliënten met als thema ‘De WWZ, een nieuw ontslagrecht’. Zij werden door Diana de Wolff en Dirk van Genderen bijgepraat over de gevolgen van de inwerkingtreding op 1 juli 2015 van de tweede tranche van de WWZ, een wet die het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend heeft gewijzigd.

 

Het is de bedoeling dat Stadhouders Advocaten met regelmaat bijeenkomsten gaat organiseren over nieuwe ontwikkelingen op de rechtsgebieden waarop wij deskundig zijn. De WWZ staat begin volgend jaar opnieuw op de agenda, dan met als onderwerp de derde tranche (de wijziging van de WW m.i.v. 1 januari 2016) en de eerste praktijkervaringen met de WWZ.

 


Familierechtspecialisten bij Stadhouders


Vanaf 15 januari 2015 zijn de familierechtspecialisten bij Stadhouders Advocaten: Esther Pouls en  Marit Vaandrager.