Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

omgangsregeling

Ouder en kind hebben recht op omgang met elkaar. Er bestaat geen ‘standaard-omgangsregeling’. Een omgangsregeling kan variëren van regelmatig kort contact, tot  minder vaak en langer contact. Een omgangsregeling kan op maat worden afgesproken, afhankelijk van bijvoorbeeld de woonplaats van de ouders en de leeftijd van de kinderen.
Een omgangsregeling die ouders samen kunnen afspreken, wordt vaak beter nagekomen dan een omgangsregeling die door de rechter wordt vastgesteld.
Ook voor kinderen is het fijn om te weten dat beide ouders achter de gemaakte afspraken staan. Ouders doen er dus goed aan te proberen in overleg, en zo nodig met hulp van een mediator, afspraken te maken over de omgangsregeling.
Esther Pouls, Heleen Scheer en Marit Vaandrager hebben als advocaat-scheidingsmediators ruime ervaring in het begeleiden van ouders bij maken van afspraken over bijvoorbeeld een omgangsregeling.