Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

gezag

Kinderen staan onder gezag van hun ouders totdat zij 18 jaar zijn. Voor gehuwde ouders is dit automatisch zo geregeld. Als ouders niet gehuwd zijn, heeft alleen de moeder automatisch het gezag over haar kind. De ouders kunnen het mede-gezag voor de vader aanvragen bij de rechtbank. Dit kan eenvoudig met een formulier, dat u kunt vinden op http://www.rechtspraak.nl. Als de moeder niet instemt, kan de vader bij de rechtbank vragen om gezamenlijk gezag. Dan is er dus een procedure nodig.
Indien de ouders gaan scheiden, is het uitgangspunt dat de ouders samen het gezag over hun kinderen houden. Alleen in uitzonderingsgevallen zal de rechter het gezamenlijk gezag over de kinderen kunnen beëindigen.
Esther Pouls, Heleen Scheer en Marit Vaandrager verlenen bijstand in procedures over het verkrijgen of beëindigen van gezamenlijk gezag. Zij zijn advocaat-scheidingsmediator, maar hebben ook ruime ervaring als procesadvocaat in het familierecht.