Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

erfrecht

Bij het overlijden van een naaste kan soms onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van een testament en de rechten van de betrokkenen. Ook zonder testament is het vaak onduidelijk wie welke rechten en bevoegdheden heeft. Er kunnen vragen ontstaan zoals: ‘mag ik de inboedel van mijn vader of moeder zelfstandig verkopen’, ‘heb ik recht op een legitieme portie bij onterving en hoe krijg ik informatie hierover’, ‘wat zijn mijn plichten als executeur?’ In zo’n emotionele tijd is een helder advies belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent.

 

 

Beneficiaire aanvaarding tijdens de huidige coronamaatregelen

 

Erfgenamen van een overledene kunnen kiezen om een erfenis (nalatenschap) zuiver te aanvaarden, beneficiair aanvaarden of te verwerpen.
Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in principe geen negatieve nalatenschap erven. Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht om een verklaring af te leggen. Dit kunt u zelf doen bij (de griffie van) de rechtbank. De rechtbanken zijn echter gesloten vanwege de overheidsmaatregelen.

 

Wist u dat u de verklaring ook per post bij de rechtbank kunt indienen? Dan krijgt u eerst van de rechtbank een factuur toegestuurd met de kosten van  de rechtbank (griffierechten) van € 130 (tarief 2020). Nadat u de factuur heeft betaalt stuurt de rechtbank de akte beneficiaire aanvaarding binnen enkele weken naar u toe.       

Hoe? 
Open het formulier in deze link: Verklaring nalaten meerderjarigen
Print het formulier uit en vul het in en onderteken het (met een zwarte of blauwe pen).
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van de overlijdensakte en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene t.a.v. de kantonrechter. 
Het is trouwens ook mogelijk om dit met meerdere erfgenamen tegelijk te doen en een volmacht te geven. 
 

Voor vragen hierover en ook over andere erfenisvragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

rechtsgebieden