Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

pensioenrecht

Pensioen als onderdeel van een boedel en als arbeidsvoorwaarde

 

Een pensioentoezegging is een soms onderschatte arbeidsvoorwaarde en een belangrijk onderwerp van aandacht bij boedelverdelingen. Op de driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenverzekeraar is een veelheid van regels van toepassing, die in de pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst vastliggen en in wetten, zoals de Pensioenwet  en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.


Zeker nu de betaalbaarheid van de pensioenen onder druk staat, werknemers vaker willen doorwerken en de pensioenleeftijd stijgt, neemt de complexiteit van dit geheel toe. Bij promotie, baanwisseling, arbeidsongeschiktheid en ontslag, maar ook bij overgang van onderneming en verandering van cao doen zich vaak vragen voor over de gevolgen voor de pensioenopbouw van werknemers, die wij graag voor u oplossen. Ook bij echtscheidingen komt de vraag naar verdeling van het pensioenvermogen aan de orde. Onze ervaring met het pensioenrecht stelt ons in staat snel en in begrijpelijke termen te adviseren.