Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

medezeggenschap

De ondernemingsraad is een belangrijke sparring partner van bedrijven en instellingen. Zeker in deze tijd, waarin de ondernemingsraad regelmatig moet adviseren over bijvoorbeeld inkrimping of een bedrijfsovername. Naast adviesrecht heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dit geldt bijvoorbeld ten aanzien van allerlei bedrijfsregelingen, zoals een vakantieregeling of het bonusbeleid. Zowel over de formaliteiten waar ondernemer en medezeggenschapsorgaan op moeten letten als over de reikwijdte van de medezeggenschapsrechten kunt u advies inwinnen bij onze arbeidsrechtadvocaten. Mocht het nodig zijn, dan kunt u ook een beroep op ons doen bij het overbruggen van meningsverschillen of het voeren van een procedure op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.