Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

herstructurering en collectief ontslag

Veel bedrijven en instellingen reorganiseren en niet zelden gaan reorganisaties gepaard met (collectief) ontslag. Ook fusies en bedrijfsovernames leiden vaak tot herschikking van functies en taken. Stadhouders Advocaten bundelt kennis op het gebied van ontslagrecht en ondernemingsrecht. Daardoor kunnen onze advocaten zowel over activa-passiva-transacties adviseren en onderzoek doen naar contracten in het kader van een fusie of overname, alsook bijstand verlenen bij het opstellen van een sociaal plan en het bepalen van ontslagvolgorde en –procedures. Ook belichten wij de mogelijkheden die de nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid bieden.


Omdat wij niet alleen werkgevers bijstaan, maar ook werknemers, weten wij hoe belangrijk het is met zo min mogelijk rompslomp tot overeenstemming te komen, op collectief niveau, maar uiteindelijk ook op individueel niveau. Zodat de werkgever zich na een reorganisatie, bedrijfsovername of fusie snel weer op de doelen van zijn onderneming of instellingen kan richten en de werknemers goed voor een nieuwe loopbaanstap zijn toegerust als ontslag nodig is.