Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

Arbeidsrecht in de praktijk

Boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’

 

De sectie arbeidsrecht van Stadhouders Advocaten verzorgt inmiddels al 20 jaar (sinds 1998) elke twee jaar een nieuwe editie van het boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’ .


Arbeidsrecht in de praktijk beschrijft de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. De hoofdstukken volgen in grote lijnen de verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst, vanaf het moment waarop het aanbieden van een arbeidsovereenkomst wordt overwogen, tot en met de afwikkeling van een inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende leerstukken worden uiteengezet aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties met veel verwijzingen naar relevante en recente rechtspraak en literatuur. Naast een uitvoerige behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt op praktische

wijze aandacht besteed aan kwesties als pensioenaanspraken, sociale zekerheid en fiscale aspecten van ontslagvergoedingen.

 

Door deze opzet is het boek niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals HRM-adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en accountants.

 

Arbeidsrecht in de praktijk wordt veel gebruikt op hogescholen en universiteiten en voor andere praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht.

 

11e druk

In augustus 2018 verscheen de inmiddels 11e druk. Daarin wordt de stand van zaken in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 2018 weergegeven.

Veel aandacht wordt ook ditmaal besteed aan het ontslagrecht en de ontwikkeling van de jurisprudentie over ontslag sinds de invoering van de Wwz in 2015. Uiteraard zijn ook alle andere onderwerpen weer helemaal up to date gebracht en zijn alle wijzigingen in de regelgeving en de rechtspraak verwerkt. Veranderingen waren er in de laatste jaren (naast het ontslagrecht) met name bij onderwerpen zoals de privacybescherming van de werknemer, de payrolling en nieuwe vormen van arbeidsrelaties, opvolgend werkgeverschap, het cao-recht, ziekte van de werknemer en re-integratie, de nieuwe regels over de opbouw en duur van de WW.

 

(Bestel het boek hier.)