Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

Arbeidsrecht in de praktijk

Boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’

 

Deze tiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk is grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per juni 2016.

 

Het arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten. In de negende druk werden de nieuwe regelingen verwerkt, voor zover zij medio 2015 bekend waren.

Inmiddels, één jaar later, kan een eerste tussenstand van de op die nieuwe regelingen gebaseerde praktijk worden opgemaakt. De tiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk is dan ook grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per 1 juli 2016.

 

Deze  tiende druk beschrijft overigens niet alleen de nieuwe  ‘WWZ’-rechtspraak, maar ook de  nieuwe wetgeving die in het afgelopen jaar van kracht geworden is, zoals de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, wijzigingen in de Werkloosheidswet en andere belangrijke nieuwe regelingen zoals de Uitvoeringsbesluiten van het UWV.

 

Arbeidsrecht in de praktijk beschrijft de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. De hoofdstukken volgen in grote lijnen de verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst, vanaf het moment waarop het aanbieden van een arbeidsovereenkomst wordt overwogen, tot en met de afwikkeling van een inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende leerstukken worden uiteengezet aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties met veel verwijzingen naar relevante en recente rechtspraak en literatuur. Naast een uitvoerige behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt op praktische wijze aandacht besteed aan kwesties als pensioenaanspraken, sociale zekerheid en fiscale aspecten van ontslagvergoedingen.

 

Door deze opzet is het boek niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals HRM-adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en accountants.


Arbeidsrecht in de praktijk wordt veel gebruikt op hogescholen en universiteiten en voor andere praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht.

(Bestel het boek hier.)