Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

arbeidsvoorwaarden

De arbeidsrechtsectie van Stadhouders Advocaten is goed thuis in het cao-recht en de doorwerking van cao’s in individuele arbeidscontracten.

 

Daarnaast kunnen wij arbeidsvoorwaardenregelingen op maat opstellen en beoordelen. Met een helder en juridisch correct geformuleerde arbeidsovereenkomst zijn veel conflicten te voorkomen, denk aan mogelijk geschillen over bonusclausules, een concurrentiebeding of een beding over het terugbetalen van studiekosten.

 

Niet zelden komt het voor dat een werkgever de arbeidsvoorwaarden wil herijken. Wij denken graag mee over de vraag of de werknemers dan verplicht kunnen worden daarmee in te stemmen, wat de rol is van de ondernemingsraad en hoe procedures kunnen worden voorkomen.