Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

arbeid en ontslag

Arbeidsrecht in de praktijk. Dat is de titel van het veelgebruikte handboek dat al sinds 1998 wordt geschreven door de advocaten van de sectie arbeidsrecht van ons kantoor. In juli 2015 verscheen een (geheel herziene) negende druk, waarin het arbeidsrecht wordt beschreven zoals dat op 1 juli 2015 geldt na de inwerkingtreding van de WWZ en de daarop gebaseerde besluiten.

 

Arbeidsrecht in de praktijk is dan ook onze missie: praktijkgericht, vlot en overzichtelijk de juridische problemen analyseren en uit de weg helpen die zich in een arbeidsrelatie voordoen of dreigen voor te doen. Dat kunnen wij omdat we het Nederlandse, Europese en het internationale arbeidsrecht grondig kennen en de ontwikkelingen nauw volgen. Zo zijn onze advocaten in 2014 nauw betrokken geweest bij de advisering aan de Tweede Kamer over de Wet werk en zekerheid.