Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

D.M. (Dirk) van Genderen

"Als advocaat wil je je cliënt het rustige gevoel kunnen geven dat zijn of haar zaak in goede handen is. Deskundigheid, kennis en ervaring zijn daarbij belangrijke voorwaarden, maar zeker niet voldoende. Cliënten moeten ook weten dat er naar hun wensen wordt geluisterd. Betrokkenheid en heldere en vlotte communicatie zijn voorwaarden voor een goed samenspel tussen cliënt en advocaat. Goed teamwork leidt altijd tot het beste resultaat."

 

Dirk van Genderen is advocaat sinds 1982 en heeft zich volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Sinds 1994 is hij verbonden aan Stadhouders Advocaten.
Hij is bestuurslid van de landelijke Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN) en lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).
Daarnaast treedt hij vaak op als docent bij verschillende specialisatieopleidingen, onder meer ten behoeve van de advocatuur en de rechterlijke macht, vakbonden en bedrijfsleven, en is hij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag.

 

Dirk van Genderen is medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.

 

  

 

 


 

De heer mr. D.M. van Genderen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Arbeidsrecht
    - Arbeidsmediation
    - Collectief ontslag
    - Medezeggenschap

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.