Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

M.J.M. (Martine) ten Voorde

"Specialisatie is nodig om een juridisch probleem snel te doorzien en gericht naar een goede oplossing toe te werken. Een goede specialist heeft evenwel ook een brede blik nodig. Ervaring op verschillende rechtsgebieden waarborgt die brede blik en bevordert de vaardigheid om creatieve oplossingen te vinden."

 

De specialisaties van Martine ten Voorde, die sinds 1986 advocaat is, zijn huur en eigendom, jeugdrecht en subsidierecht. Zij is tot 24 juni 2015 voorzitter van de Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA) geweest en geeft cursussen op het gebied van huurrecht en jeugdrecht. Martine ten Voorde is lid van de redactie van Commentaar Huurrecht (Sdu). Als voorzitter van de Stedelijke Geschillencommissie DUO geeft zij bindende adviezen over geschillen rond herstructurering in de gemeente Utrecht. Tevens is zij lid van geschillencommissies van twee grote woningcorporaties.

 

 


 

Mevrouw mr. M.J.M. ten Voorde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Huurrecht
    - Bedrijfsruimte
    - Woonruimte

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.