Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

M.E. (Madeleine) Stefels

"Een zaak afronden met een goed resultaat, dat is uiteraard het doel. De weg naar dat doel kenmerkt zich door nauw overleg met de cliënt, door een heldere afweging van inhoudelijke en strategische overwegingen. Van kosten en baten. Juridische procedures zijn soms gewoon nodig. Maar zij zijn niet de enige en ook niet altijd de beste weg naar een bevredigend resultaat. Omdat elke zaak uniek is, is die afweging iedere keer nodig."

 

Madeleine Stefels is gespecialiseerd in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Daarnaast adviseert zij ondernemers en bestuurders onder meer over contracteren,  bij conflicten en over aansprakelijkheid.
Madeleine is lid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN), de Vereniging voor arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R). Daarnaast is zij lid van de SER Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).
Voordat zij in 1998 advocaat bij Stadhouders Advocaten werd, was zij hoofd van de rechtskundige dienst van de FNV.

 

Madeleine is medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.

 

 

 

 


 

Mevrouw mr. M.E. Stefels heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 

  • Arbeidsrecht

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.