Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

M.E. (Madeleine) Stefels

"Een zaak afronden met een goed resultaat, dat is uiteraard het doel. De weg naar dat doel kenmerkt zich door nauw overleg met de cliënt, door een heldere afweging van inhoudelijke en strategische overwegingen. Van kosten en baten. Juridische procedures zijn soms gewoon nodig. Maar zij zijn niet de enige en ook niet altijd de beste weg naar een bevredigend resultaat. Omdat elke zaak uniek is, is die afweging iedere keer nodig."

 

Madeleine Stefels is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en socialezekerheidsrecht. Voordat zij in 1998 advocaat bij Stadhouders Advocaten werd, was zij hoofd van de rechtskundige dienst van de FNV.

Zij is medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.