Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

D.J.B. (Diana) de Wolff

"Het arbeidsrecht is een zeer dynamisch rechtsgebied. Dat geldt ook voor de sociale zekerheid. Mijn kennis van de sociaalrechtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen pas ik graag toe bij het adviseren van organisaties en bedrijven. Maar even graag sta ik individuele werknemers of medezeggenschapsorganen bij. Het goed snappen van de belangen van beide kanten vind ik belangrijk."

 

Diana de Wolff is sinds 1983 (met een onderbreking in de jaren '90) advocaat en sinds 1998 aan Stadhouders Advocaten verbonden. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Zij treedt op als docent in postacademische leergangen arbeidsrecht, publiceert regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen en is lid van de redactie van het handboek ‘Arbeidsovereenkomst’. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, plaatsvervangend voorzitter van de Landelijke Commissie Geschillen Wet medezeggenschap scholen en bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Zij is medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.

 

 

 


 

Mevrouw mr. D.J.B. de Wolff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 

  • Arbeidsrecht

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.