Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

insolventie en herstructurering

Ondernemen is, zeker in tijden van economische tegenwind, risico nemen. Het kan gebeuren dat uw bedrijf of uw handelspartner in zwaar weer raakt, waardoor uw omzet, marges en  liquiditeit onder druk komen te staan. Het is dan belangrijk dat u een goed beeld hebt van de potentiële risico’s waarmee  u en uw onderneming te maken kan krijgen. Denk aan concerngaranties, borgstellingen, groepsfinancieringen en aansprakelijkstellingen. Omdat iedere seconde telt in zo’n geval wilt u snel en adequaat advies van een  juridisch adviseur die de ernst van de situatie onderkent, pragmatisch is en bereid is voor u tot het uiterste te gaan.


Stadhouders Advocaten heeft ervaring met begeleiden van, aandeelhouders, investeerders, banken en crediteuren betrokken bij ondernemingen in zwaar weer. Wij zorgen ervoor dat u zicht krijgt op deze zaken en adviseren u over de risico’s en de te nemen juridische stappen. Onze juridische analyse en oplossingen staan zo nooit op zichzelf, maar zijn altijd nauw afgestemd op andere relevante aspecten van uw bedrijfsvoering. Daarom werken wij regelmatig samen met externe financieel deskundigen en indien nodig met onze arbeidsrecht- en subsidierechtspecialisten.  De samenstelling van het juiste adviesteam is  zeer belangrijk.


Wij adviseren over nationaal en internationaal faillissementsrecht, vereffeningen, activa-/passivatransacties en doorstartscenario's, stille bewindvoering, herstructureringen  herfinanciering en(uitwinning van) zekerheden.